OUR TEAM

S.NO NAME OF THE TEACHER CADER SUBJECT
1 T B BHARATHI PRINCIPAL HISTORY
2 P KAVITHA TGT MATH
3 D ANSHANA PRT HINDI
4 N JAYALAKSHMI PGT CHEMISTRY
5 K GOVINDAPPA PGT TELUGU
6 V S NAZMA PGT ENGLISH
7 A HEMA LATHA PRT TELUGU
8 D SREEDHAR PGT ECONOMICS

9

G NACHITRA KALA

PGT

HINDI
10 K MAHESWARI COMPUTER INSTRUCTOR COMPUTER
11 K ANUPAMA COMPUTER INSTRUCTOR COMPUTER
12 V ANIFA COMPUTER INSTRUCTOR COMPUTER
13 K JAYASENA PGT PHYSICS
14 RABIYA BASREEN PRT HINDI
15 S NUSRATH TGT SCIENCE
16 B SRUTHI TGT ENGLISH
17 S SUKANYA PGT MATH
18 V BHAVANI BAI TGT SOCIAL
19 M PRAMEELAMMA PGT SANSKRIT
20 K KAVITHA   MATH
21 T A HEMA TGT ENGLISH
22 Y SUNANDA TGT ART & CRAF
23 G A SHASHIKALA TGT SOCIAL
24 V NAGA MANI TGT SCIENCE
25 P NARESH PGT BIOLOGY
26 K SHASHIKALA PHYSICAL DIRECTOR P ED
27 M RAJ MISHRA PHYSICAL TRAINER P ED
28 M BHOGANNA PGT COMMERCE & ACCOUNT
29 S R GEETHA PRIMARY COORDINATOR  
30 Y SHAILAJA PGT POL SCIENC
31 M N VARALAKSHMI TGT MATH
32 V D SHARMILA PRE PRIMARY COORDINATOR PP
33 B KALAVATHI PP LKG
34 P ASWANI PP NURSERY
35 K RENUKA PP UKG
36 C KALPANA VEDIC MATH & ABACUS MATH
37 P VIJAY KUMAR LIBRERAIAN LIBRARY
38 RIYAZ BASHA KARATE P ED
39 T ARIFULLAH CHESS GAMES
40 M SAI SUDHA DEEPTHI OFFICE OFFICE
41 VIDYADHARI KUCHIPUDI CLASSICAL DANC
42 K VIJAYA LAKSHMI